OM ESAA

Informationsmøde 29. november på Atletion (You See Lounge på Stadion)

​www.esaa.dk

Til Elitesportsklubber, -forbund og –udøvere med forældre;

Invitation til informationsmøder om ESAA-klasser og Team Danmarks ordning om forlængede ungdomsuddannelser.

Aarhusianske eliteidrætsudøvere har igen i uddannelsesåret 2018/19 mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse i såvel folkeskolens 8., 9. samt 10. klasser som på ungdomsuddannelserne.

Elite Sports Akademi Aarhus afholder informationsmøder om de kommende ESAA-klasser samt om Team Danmark ordningen med forlængede ungdomsuddannelser, hvor det bliver muligt, at høre mere om at kombinere elitesport og uddannelse.

Informationsmøde om ESAA i folkeskolen:

Onsdag d.29.november kl. 17.00– 18.30 afholdes informationsmøde omkring idrætstalentklasser på folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin. På mødet vil der være repræsentanter fra Jellebakkeskolen, Vestergårdsskolen og Center 10, som er kommende ESAA skoler i skoleåret 2018/19. *

Informationsmøde om ESAA på ungdomsuddannelser samt Team Danmarks ordning om forlængede ungdomsuddannelser:

Onsdag den 29.november kl. 19.00 – 21.00 - afholdes informationsmøde omkring ungdomsuddannelser. ESAA informerer omkring muligheder for kombinationen elitesport og uddannelse i Aarhus Kommune. Der vil være repræsentanter fra de enkelte uddannelsesinstitutioner, som vil fortælle om muligheder på STX, HHX, HTX, HG og EUD på såvel almindelige forløb som forlængede Team Danmark forløb.

Begge møder afholdes på NRGi Park (Aarhus Stadion), TDC Loungen. Indgang via søjlehallen. Du kan læse mere om de enkelte møder og Elite Sports Akademi Aarhus på www.esaa.dk

Vi vil gerne have en tilmelding til møderne med angivelse af antal deltagere samt sportsgren på esaa.dk/infomode 2017, senest 27.11.2017

Hvis du har afklarende spørgsmål vedrørende informationsmøderne, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig Hilsen

Ole Keldorf

Eliteidrætskoordinator i Aarhus Kommune Mail ok@esaa.dk

Mobil 29 20 83 86

ESAA tilbyder, i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner og eliteklubber, mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport i Aarhus.

Helt konkret kan vi tilbyde dig morgentræning tirsdag og torsdag kl. 8.00-9.30 i skoleåret + en kursusrække + styrketræning + events + tøj + hjælp til skadesdiagnosticering. Dette er betinget af dit sportslige niveau og uddannelsesvalg.

Med udgangspunkt i NRGi Park og Arena og de omkringliggende haller er der etableret et elitemiljø med nogle af landets bedste trænere og topmoderne faciliteter inden for 15 sportsgrene. Der er mulighed for at lave aftaler for aktive fra andre end de 15 udpegede sportsgrene.

Hvad er ESAA?

ESAA er et partnerskab mellem lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og DIF, og partnerskabet er forankret i Aarhus Kommune ved fonden Eliteidræt Aarhus.

ESAA skal skabe rammerne for optimal uddannelse og talentudvikling af eliteidrætsudøvere og sikre at uddannelse og sport hænger sammen for den enkelte udøver.

Aarhus skal på den måde ikke kun kunne tage kampen op med andre kommuner, men blive landets førende by indenfor talentudvikling. Dette gøres naturligt ved at udnytte de eksisterende faciliteter og samarbejdspartnere i en integreret løsning. Her tænkes specielt på Team Danmarks Elitelandsby i Aarhus.

Gennem udviklingen af ESAA får Aarhus mulighed for at fastholde de største talenter inden for de enkelte idrætsgrene og vil på sigt kunne udvikle sig til at tiltrække talenter fra hele landet.

ESAA skal være kvalitet og sans for det hele og det enkelte menneske. Der skal være kvalitet i det sportslige tilbud, og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal fungere, så de unge ikke opdager, at der er tale om flere agenter.

På sigt vil det være et naturligt mål at oprette et sportskollegium, hvor eleverne får egen bolig og fællesfaciliteter, for derigennem at styrke talentudviklingsmiljøet og at lette elevernes travle hverdag - både praktisk og socialt - og med fokus på en effektiv logistik og med det nødvendige pædagogisk opsyn.

ESAA-projektet kører på sit fsjette år, og er løbende vokset. Du kan følge med på hjemmesiden, der vil blive opdateret løbende. Du kan også kontakte os, hvis du vil have mere information.

ESAA - holdinformation​

BALLET AKADEMIET | Mejlgade 44B, 8000 AARHUS C | MOBIL: 30 33 38 29 | IBEN@BALLETAKADEMIET.DK​